Inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy

Każda budowa to wieloetapowy proces, który musi przebiegać zgodnie z przepisami. W przypadku wielu obiektów do rozpoczęcia jakichkolwiek prac niezbędne jest otrzymanie pozwolenia na budowę. W przypadku takich budynków należy również na sam koniec przedstawić zawiadomienie o zakończeniu prac. To właśnie wtedy do nadzoru budowlanego należy dostarczyć takie dokumenty, jak dziennik budowy czy oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu z projektem. Aby móc korzystać z budynku powinna być również wykonana inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy, która znajduje się w zakresie usług naszej firmy. Na czym polega wykonanie takiej inwentaryzacji? Śpieszymy z odpowiedzią.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna być zawsze wykonywana przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia państwowe. Usługa ta polega na naniesieniu na mapę zasadniczą zebranych przez geodetę pomiarów wybudowanego obiektu i jego przyłączy (przed zakopaniem). W przeciwieństwie do mapy projektowej, mapa wykonywana podczas inwentaryzacji pokazuje to, co rzeczywiście już znajduje się na danym terenie, a nie to, co dopiero ma się tam znaleźć. To doskonałe rozwiązanie, które umożliwia łatwe odnalezienie przyłączy bądź innych elementów np. w przypadku awarii.

Dokumentacja sporządzana w ramach inwentaryzacji powykonawczej budynków i przyłączy składa się z dwóch dokumentów: operatu geodezyjnego i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Pierwszy z nich składa się z wielu dokumentów geodezyjnych, które tworzone były na różnych etapach budowy. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zaś zbiera informacje umożliwiające uzupełnienie mapy zasadniczej o zmienione elementy. Sporządzone dokumenty przekazywane są do kierownika budowy oraz wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Jeżeli zatem posiadają Państwo już wzniesiony dom i zależy Państwu na profesjonalnym naniesieniu zarówno obiektu, jak i jego przyłączy na mapę zasadniczą, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Inwentaryzację warto wykonać również w przypadku wykonaniu przyłączy do budynku – przed ich zasypaniem. Usługa tego typu przydaje się również w sytuacji, gdy posiadają Państwo starą mapę i chcieliby Państwo ją zaktualizować.Ilość odwiedzin: Firma Geodezyjna GEOTOP 92-538 Łódź, ul. Czernika 1A lok. 3 - Geodeta inż. Tomasz Lik