Mapy do celów prawnych

W geodezji odmienne mapy są wymagane podczas różnych prac. Przykładowo mapa do celów projektowych wykonywana jest przed rozpoczęciem budowy obiektu lub wykonania przyłączy, ponieważ jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy do celów prawnych to jednak część dokumentacji wykorzystywanej podczas postępowania sądowego.

W jakich sytuacjach istnieje konieczność wykonania mapy do celów prawnych?

Mapa do celów prawnych to opracowanie kartograficzne, które przedstawia granice nieruchomości gruntowej oraz szereg innych istotnych informacji. Dokumenty tego typu stają się przydatne m.in. w sytuacji, gdy właściciele starają się sprzedać lub chcą przekazać nieruchomość, ustalić służebność gruntową czy odkryć błędy pomiędzy stanem faktycznym a informacjami zawartymi w ewidencji gruntów. Mapy do celów prawnych wykorzystywane są również podczas podziału spadku.

Dokument, o którym tutaj mowa, wykonywany jest po zgłoszeniu wniosku do miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Geodeta zajmujący się wykonaniem mapy do celów prawnych powinien posiadać do swojej dyspozycji niezbędne materiały i przede wszystkim powinien mieć możliwość wykonania odpowiednich pomiarów. Po sporządzeniu mapy jest ona przekazywana osobie zamawiającej.

Co między innymi wchodzi w skład mapy sporządzanej do celów prawnych?

  • informacje o granicy działek, a także budynków – zarówno tych planowanych, jak i już istniejących,
  • numery porządkowe nieruchomości,
  • nazwa miejscowości, w której zlokalizowane są działki,
  • numer i nazwa księgi wieczystej,
  • imię i nazwisko oraz uprawnienia geodety wykonującego mapę do celów prawnych,
  • data wykonania mapy,
  • szkic orientacyjny.

Oczywiście są to tylko przykładowe i najważniejsze informacje, które musi zawierać każda mapa sporządzana do celów prawnych. W przypadku, gdy działka wykorzystywana jest do celów leśnych bądź rolnych mapa powinna zawierać jeszcze inne, dodatkowe informacje.

Jeżeli korzystają Państwo z naszej usługi podziału nieruchomości, wykonanie mapy do celów prawnych również będzie konieczne. Zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą w celu ustalenia zakresu prac oraz ceny.Ilość odwiedzin: Firma Geodezyjna GEOTOP 92-538 Łódź, ul. Czernika 1A lok. 3 - Geodeta inż. Tomasz Lik