Mapy do celów projektowych

W zakresie usług geodezyjnych firmy Geotop z Łodzi znajduje się kompleksowe przygotowywanie map do celów projektowych. Stanowią one specjalistyczne opracowanie kartograficzne obejmujące teren inwestycji a także najbliższe sąsiedztwo danego terenu. Tak przygotowany dokument jest podstawą do sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Mapy do celów projektowych powstają na bazie map zasadniczych, które przez tworzeniem opracowania kartograficznego do celów projektowych muszą być zaktualizowane. Mapa zasadnicza znajduje się zawsze w odpowiednim Ośrodku Geodezji i Kartografii i każdy może uzyskać jej kopię. Dzięki nim istnieje możliwość uzyskania kopii mapy do wydania warunków zabudowy, wyznaczenia ceny za daną nieruchomość, a także otrzymania kredytu hipotecznego. Do celów projektowych służy jednak odrębny typ dokumentu.

Przygotowywane przez nas mapy zawierają m.in. informacje o:

  • granicach nieruchomości i działek,
  • użytkach gruntowych,
  • budynkach,
  • ogrodzeniach,
  • przyłączach,
  • urządzeniach podziemnych,
  • drogach i różnego rodzaju obiektach znajdujących się w pobliżu,
  • zieleni wysokiej,
  • ukształtowania terenu.

Co ważne, sporządzony dokument musi uwzględniać teren w odległości co najmniej 30 m2 od danej inwestycji. Wymagana skala takiego opracowania różni się od typu terenu – przykładowo dla działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1:500. Wykonanie dokumentu tego typu należy zawsze zlecić geodecie posiadającemu odpowiednie uprawnienia – w przeciwnym razie nie będzie miała ona wymaganej wartości.

Stworzenie opracowania, o którym tutaj mowa, zajmuje zazwyczaj około miesiąca. Oczywiście czas ten może być krótszy lub dłuższy w zależności od konkretnego przypadku. Cena za wykonaną usługę zależy od wielu czynników, w zakresie których znajduje się m.in. obszar czy lokalizacja inwestycji.

Wszystkich mieszkańców Łodzi i okolic, którzy potrzebują podobnego opracowania zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i odpowiednie uprawnienia z zakresu I, dzięki którym mogą mieć Państwo pewność, że nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.Ilość odwiedzin: Firma Geodezyjna GEOTOP 92-538 Łódź, ul. Czernika 1A lok. 3 - Geodeta inż. Tomasz Lik