Podziały nieruchomości

Są Państwo właścicielami dużej nieruchomości budowlanej, którą chcą Państwo podzielić na kilka mniejszych? Miło nam zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż podziały nieruchomości również wchodzą w zakres usług realizowanych przez firmę geodezyjną Geotop. Stanowią one doskonałe rozwiązanie dla posiadaczy dużych terenów, ponieważ zdecydowanie łatwiej sprzedać kilka mniejszych działek niż jedną dużą. Podział sprawdza się również przy przepisywaniu terenu w spadku dla kilku osób.

Czym jest podział nieruchomości?

Podział nieruchomości to wydzielenie jednej dodatkowej lub kilku mniejszych działek budowlanych z większej nieruchomości gruntowej. Odbywa się na zatwierdzony przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta wniosek osoby indywidualnej (np. właściciela gruntu) lub z urzędu. Osoba zatwierdzająca wniosek dokonuje również oceny zgodności proponowanych zmian z planem zagospodarowania przestrzennego.

Podział nieruchomości na części rozpoczyna się od podziału geodezyjnego, nazywanego inaczej fizycznym. Polega na ustaleniu nowych granic danych działek i prowadzi do podziału ewidencyjnego, czyli wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów. Tym samym modyfikacji ulega numeracja poszczególnych działek.

Ile trwa podział nieruchomości?

Zazwyczaj przeprowadzenie całego procesu podziału nieruchomości trwa kilka tygodni lub miesięcy. Czas potrzebny na podział zależy m.in. od rodzaju i wielkości danej działki budowlanej, a także tego, na ile działek ma zostać on podzielona. Na początku wykonuje się wstępny projekt podziału, a następnie należy czekać na opinię poszczególnych organów. Potem sporządza się dokumentację, która przekazywana jest do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokonuje się również stosownych zmian w księdze wieczystej.

Przepisy

Planując podział nieruchomości należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy, które regulują niektóre przypadki. Jeżeli teren ma charakter rolny lub leśny to każda wydzielana z niego działka nie może być mniejsza niż 0,3 ha.

Warto również pamiętać o tym, że każda wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi publicznej. Nie może być tak, że jest ona oddzielona od drogi inną działką bez własnej drogi wewnętrznej prowadzącej do tej publicznej.Ilość odwiedzin: Firma Geodezyjna GEOTOP 92-538 Łódź, ul. Czernika 1A lok. 3 - Geodeta inż. Tomasz Lik