Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zadbać o funkcjonalność obiektu należy dopilnować, by wszystkie przyłącza zostały wykonane zgodnie z projektem. Dlatego w zakresie usług naszej firmy geodezyjnej znajduje się tyczenie sieci uzbrojenia i przyłączy. Oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucji oraz większych i mniejszych przedsiębiorstw.

Zajmujemy się zarówno sieciami energetycznymi, jak i gazowymi, kanalizacyjnymi, wodnymi, gazowymi oraz innymi. Jeżeli chodzi o przyłącza, zajmujemy się wskazaniem, w którym miejscu powinno zostać ono włączone do budynku. Prace tego typu polegają na wyznaczeniu punktów, w których mają przebiegać wyżej wymienione sieci w terenie, a także punktów ich przyłączenia do budynków. Do realizacji tego zadania można przystąpić od razu po uzyskaniu pozwolenia na budowę danego obiektu.

Oferowane przez naszą firmę tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego wykonywane jest na podstawie dostarczanego przez Klienta projektu budowlanego. Po przeanalizowaniu informacji i ustaleniu punktów załamania trasy czy przecięcia nowych sieci z sieciami istniejącymi, geodeta zajmuje się ustaleniem przebiegu trasy całej sieci, a także kolizji. Ustalenia zaznaczane są na gruncie z pomocą drewnianych kołków bądź specjalną farbą. Na końcu wykonywany jest szkic tyczenia, który następnie trafia do kierownika budowy oraz do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Geodeta wyznacza m.in.:

  • kolizje sieci, czyli jej skrzyżowania z innymi sieciami,
  • punkty załamania poziomego i pionowego kierunku sieci,
  • punkty armatury podziemnej i naziemnej.

Ważne jest również wzięcie pod uwagę różnego rodzaju mniejszych obiektów znajdujących się na powierzchni ziemi, takich jak np. studzienki czy słupy.

Na podstawie wszystkich ustaleń sporządzonych przez geodetę tworzona jest dokumentacja wchodząca w skład obszernego dziennika budowy. Na dokumentach znajduje się podpis i pieczęć uprawnionego geodety, które dają zielone światło realizatorom i umożliwiają prowadzenie dalszych etapów prac budowlanych na danym terenie.

Co ważne, zadania geodety nie kończą się na tyczeniu sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy. Nasi pracownicy wracają również na miejsce budowy po zrealizowaniu prac ziemnych, by wykonać inwentaryzację powykonawczą.Ilość odwiedzin: Firma Geodezyjna GEOTOP 92-538 Łódź, ul. Czernika 1A lok. 3 - Geodeta inż. Tomasz Lik