Wznowienie granic działek

Posiadają Państwo własny dom i dotychczas stosunki z sąsiadami przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, ale ostatnio podzielił Państwa konflikt? Najczęstszą przyczyną takich konfliktów pomiędzy sąsiadami są granice działek. Nagle jedna osoba zaczyna mieć roszczenia do części, która dotychczas była nieużywana lub pozostawała do dyspozycji drugiego z sąsiadów. Sporna w pewnym momencie może okazać się również kwestia utrzymania płotu rozgraniczające poszczególne działki. We wszystkich z tych przypadków swoje zastosowanie znajduje wznowienie granic działek, które jest realizowane przez naszą firmę. Polega ono na ustaleniu granic działek na podstawie istniejących dokumentów prawnych i technicznych, które umożliwiają wyznaczenie podziału na nowo.

Zazwyczaj granice w przeszłości zostały ustalone, jednak z jakiś powodów uległy zatarciu bądź zniszczeniu. Na wniosek właścicieli w takim przypadku możliwe jest wznowienie granic działek. Usługę tego typu wykonuje uprawniony geodeta. Ważne jest to, by dostarczyć dokumenty mogące pomóc mu ustalić pierwotne granice działek. Możliwe jest również wznowienie na podstawie śladów i znaków granicznych, jeżeli takowe jeszcze istnieją. Jeżeli jednak okaże się, że uległy one zniszczeniu, a dokumenty zaginęły i sąsiedzi nadal nie mogą dojść do porozumienia, pozostaje już tylko sądowne rozstrzygnięcie sprawy.

Wznowienie granic działek na specjalny wniosek

Możliwe jest również ustalenie granic działek zrealizowane na podstawie wniosku złożonego do prezydenta miasta, burmistrza bądź wójta. Organ tego typu następnie wyznacza geodetę do wykonania wznowienia granic działek, który ustala granice na podstawie dostępnych dokumentów. Jeżeli nie posiada wystarczających danych do ustalenia podziału, próbuje zrobić to z pomocą sąsiadów. Co ważne, ugoda przed geodetą ma taką samą moc prawną, jak ugoda przed sądem. Dzięki temu po dojściu do porozumienia i wspólnego ustalenia granic sprawa jest zamknięta. W przeciwnym wypadku geodeta ustala sam granice, a one są zatwierdzane przez odpowiedni organ – np. prezydenta miasta.

Efekt wznowienia granic

W jaki sposób dokonuje się wznowienia granic? Po ustaleniu dokładnego miejsca podziału geodeta przystępuje do zaznaczenia na gruncie tychże granic przy pomocy odpowiednich znaków. Po wykonaniu usługi sporządzany jest specjalny protokół, pod którym podpisują się właściciele wszystkich działek.Ilość odwiedzin: Firma Geodezyjna GEOTOP 92-538 Łódź, ul. Czernika 1A lok. 3 - Geodeta inż. Tomasz Lik